Content marketing: infografika

Infografika to kolejna, po liście, forma contentu, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Przetworzone i opracowane graficznie treści są bardzo dobrym sposobem na dotarcie do swojej grupy docelowej i przekazanie im w czytelnej formie informacji.

Infografika to atrakcyjna, nowoczesna i efektywna forma prezentacji danych. Służy do przedstawienia treści w możliwie czytelny sposób – zarówno tych bardziej rozbudowanych, jak i krótkich. Jej nadrzędnym celem jest ułatwienie odbioru przekazu.

Internauci każdego dnia stykają się bowiem z olbrzymią ilością danych, z których niejednokrotnie trudno wyciągnąć najcenniejsze informacje. Infografika stanowi tutaj łatwy do zrozumienia, intuicyjny wręcz środek dotarcia do nich. Dobrze opracowana przyciąga już samą formą graficzną, a w połączeniu z ciekawym tematem może osiągać efekt wirusowy. Sukces, jaki odnoszą infografiki, przypisywany jest większej przyswajalności przez mózg ludzki obrazu aniżeli treści. I oczywiście większej atrakcyjności. Jak donoszą badania przedstawione w Human Anatomy & Physiology 7th Edition, jeśli publikowany content jest uzupełniony o obrazy, mapy, wykresy, jego zrozumienie wzrasta nawet o ponad 300%!

Ciekawą odmianą infografik są również te interaktywne.

 

via GIPHY

Wirusowy charakter infografik

Infografiki mogą rozchodzić się w internecie wirusowo, pracując na popularność marki każdego dnia. By tak się stało, muszą jednak budzić emocje w ich odbiorcach, poruszać istotne dla społeczeństwa bądź grupy docelowej tematy, będąc użytecznymi oraz odznaczając się dobrym pomysłem i wykonaniem. Stanowią również swego rodzaju narzędzie marketingowe, zwiększające świadomość marki.

Infografiki są także pomocne w zdobywaniu wysokiej jakości linków przychodzących, wpływając na pozycję strony w wyszukiwarce. Nie wystarczy jednak samo stworzenie infografiki. Ważne, by odpowiadała na potrzeby Twoich użytkowników, realizując przy tym założone w strategii content marketingowej cele. Nie można również zapomnieć o jej odpowiedniej promocji w internecie.

 

2_15.png

Źródło: http://www.socialmediatoday.com/social-business/what-makes-infographics-go-viral-infographic

Jak stworzyć infografikę

Stworzenie infografiki można zlecić firmom zewnętrznym, samemu zaplanować treść na grafikę, ale opracowanie projektu zlecić grafikowi, bądź wykonać infografikę za pomocą dostępnych w internecie narzędzi. Narzędziom przydatnym w opracowaniu treści graficznych na stronie zostanie poświęcony osobny artykuł.

 

Cechy dobrej infografiki

Infografiki w prosty i czytelny sposób przedstawiają informacje z danej dziedziny, zależności między prezentowanymi danymi, a także poruszają istotne tematy. Wśród cech, jakimi powinna odznaczać się dobra infografika, wyróżnia się:

  • dopracowaną formę graficzną z niezbyt dużą ilością tekstu – odpowiadający danemu zagadnieniu styl, kolorystyka i oryginalny pomysł stanowią połowę sukcesu; ważne jest jednak również, by grafiki nie przysłaniały duże ilości tekstu; grafika i tekst mają się uzupełnić;
  • wzbudzanie emocji – ta cecha związana jest również ze wspomnianą formą graficzną; by infografika spełniała swoje zadanie, musi wzbudzać zainteresowanie;
  • zrozumiałość – powinna przekazywać informacje w prosty sposób; ważne jest również, by mogła funkcjonować jako osobny materiał w oddzieleniu od tekstu (np. artykułu);
  • hierarchizacją informacji – ma ułatwiać koncentrację na najbardziej istotnych elementach;
  • rzetelne dane – infografika oparta na rzetelnych informacjach może służyć jako content, do którego będzie się wracać.

 

Przykłady infografik

Firmy przedstawiają przy pomocy infografik różne dane. Infografiki mogą prezentować procesy, dane statystyczne, wydarzenia rozmieszczone na osi czasu, dane geograficzne, poruszać bieżące tematy czy wyjaśniać z pozoru oczywiste zjawiska.

 

 

via GIPHY

 

 

3_9.png

Źródło: https://www.semstorm.com/blog/top-15-kobiet-branzy-interaktywnej

 

5_3.png

Źródło: http://gosiazimniak.pl/portfolio/infografika-12-rzeczy-ktore-warto-tracic-czasu/

Podsumowanie

Łatwiejsze przyswajanie informacji, atrakcyjna forma oraz wirusowy charakter to tylko trzy zalety wykorzystywania infografik w swoich działaniach content marketingowych. Dobrze zaprojektowane grafiki w połączeniu z rzetelnymi danymi budują pozytywny wizerunek marki oraz wpływają na wysokie pozycje strony w wyszukiwarce.

Autor

Katarzyna Palka's picture

Katarzyna Palka

Junior Marketing Specialist w SEMSTORM International Sp. z o.o, gdzie odpowiada za realizację działań z zakresu content marketingu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu, redagowaniu i korekcie treści zarówno tych informacyjnych, jak i marketingowych.

Przeczytaj także

Komentarze