Nowy sposób generowania treści z AI w Asystencie Contentu

Teraz z AI w Asystencie Contentu możesz generować długie i pełnowartościowe treści! Nowy tryb pozwoli Ci stworzyć za pomocą jednego polecenia pełnowartościowy tekst. Sztuczna inteligencja nie zatrzyma się, dopóki nie wyczerpie tematu. Zobacz, jak włączyć nowy tryb AI i czym się różni od poprzedniej opcji.

 

Jak działa podstawowy model AI w Asystencie Contentu?

Pierwszy model AI w Asystencie Contentu umożliwia generowanie krótszych fragmentów tekstu. Ze względu na limit znaków sztuczna inteligencja urywa czasem wątek w połowie zdania lub słowa. By otrzymać dalszą część treści, trzeba ponownie użyć opcji „Kontynuuj pisanie”.

Funkcja bazuje na rozwiązaniach poprzedniej generacji, którą zastąpiły już nowsze modele. Teksty, oprócz tego, że są krótsze, mogą zawierać więcej błędów merytorycznych i językowych w porównaniu do najnowszych technologii.

 

Zaawansowany model AI – jedna komenda, długi tekst

Zaawansowany model pozwala Ci generować pełnowartościowe treści na podstawie jednego polecenia. W tym trybie sztuczna inteligencja lepiej też rozumie rozbudowane komendy i rzadziej zdarza jej się pomijać informacje lub złożone zadania.

Pamiętaj jednak, że AI nadal nie napisze dla Ciebie tekstu na 10 000 znaków ze spacjami na komendę „Napisz artykuł”. Prawdopodobnie otrzymasz dużo krótszy tekst. Mimo to będzie on kompletny i znajdziesz tam wstęp, różne nagłówki i zakończenie.

By jak najefektywniej korzystać z nowego trybu podczas pisania artykułów, wykorzystuj sztuczną inteligencję do osobnego generowania wstępu, tekstów pod nagłówkami oraz podsumowania.

Twoja praca z AI w Asystencie Contentu może więc wyglądać w ten sposób:

  • Komenda 1: „Napisz wstęp do artykułu...”.
  • Komenda 2: „Zaproponuj nagłówki do artykułu”.
  • Sformatuj nagłówki zaproponowane przez AI.
  • Przejdź kursorem do wiersza pod pierwszym nagłówkiem i napisz komendę typu „Napisz treść podrozdziału...”.
  • Postępuj podobnie z kolejnymi nagłówkami.
  • Jeśli AI nie zaproponowała podsumowania artykułu – dodaj końcowy nagłówek i napisz polecenie „Napisz podsumowanie artykułu...”.

To pozwoli Ci z jednej strony szybciej generować treści, a z drugiej – nadal utrzymywać kontrolę nad jakością publikacji. W nowym trybie również trzeba sprawdzać teksty od AI. Sztuczna inteligencja nadal może pomylić pewne fakty, źle coś odmienić itd. Korekta leży po Twojej stronie.

 

Jak zmieniać tryb generowania treści z AI w Asystencie?

Konta utworzone po 3 marca 2023 roku mają domyślnie aktywowany zaawansowany model AI. 

Przełączanie się między trybami AI jest bardzo proste: 

 

1. Przejdź do Asystenta Contentu.

 

2. Kliknij przycisk „Ustawienia” w głównym widoku z listą dokumentów.

 

3. Przejdź do sekcji „Ustawienia AI” i wybierz opcję „Zaawansowany model”.

 

5. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany” na dole strony.

 

W każdej chwili możesz powrócić do poprzedniej wersji generowania treści, by otrzymywać krótsze fragmenty. By to zrobić, wybierz ponownie „Podstawowy model” i zapisz zmiany.

Przejdź do ustawień AI

 

Dlaczego wprowadziliśmy nowy model generowania treści do edytora?

Rozwój sztucznej inteligencji jest bardzo szybki, a nowości w tej dziedzinie pojawiają się jak grzyby po deszczu. Dzięki temu AI ma coraz to nowsze dane do nauki i popełnia mniej błędów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zaimplementowanie najnowszych rozwiązań w naszej technologii generowania treści.

Co odróżnia zaawansowany model AI od poprzednika?

  • Działa na modelu ChatGPT.

Naszą pierwszą technologię generowania treści budowaliśmy w oparciu o instruct model AI. Do tej kategorii należą modele Ada, Babbage, Curie i DaVinci.

Zaawansowany tryb w Asystencie działa na zupełnie innej kategorii modelu AI, czyli na czacie (ta sama technologia co ChatGPT). Ten najbardziej zaawansowany model językowy potrafi zarówno prowadzić konwersacje, jak i odpowiadać na proste, pojedyncze polecenia (tak jak instruct model).

  • Sztuczna inteligencja lepiej rozumie złożone polecenia i uwzględnia więcej informacji w tekście.

Nowy model lepiej reaguje na polecenia złożone z wielu informacji czy też kilku podkomend, np. „Napisz wstęp do artykułu. Zakończ go pytaniem. Dodaj słowa XYZ.” Dzięki temu uwzględnia dużo więcej rzeczy podanych jako prompt.

Poprzednikowi zdarza się pomijać niektóre postawione przed nim zadania. Jest to widoczne szczególnie podczas tworzenia opisu produktu, gdy z wielu informacji o towarze AI wybiera tylko część danych technicznych do opisania. Nieużyte zagadnienia trzeba ponowić w nowym poleceniu.

  • Zaawansowany model dostarcza dłuższe treści.

Oba modele AI w Asystencie Contentu mają to samo zadanie – przede wszystkim ułatwić Ci tworzenie dłuższych treści, np. artykułów na bloga. Z tą różnicą, że w zaawansowanym trybie otrzymasz dłuższą i pełnowartościową treść bez przerwania wątku.

 

Porównanie długości tekstu w zaawansowanym i podstawowym modelu AI

Zaawansowany model AI w Asystencie Contentu generuje dużo dłuższe treści niż podstawowy model.

 

Mimo to pozostawiamy Ci opcję wyboru. Jeśli forma pracy w poprzednim trybie bardziej Ci się podoba, możesz przy niej zostać. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że ten model pewnie nie będzie doskonalony tak jak rozwiązania nowszej generacji.

 

Autor

Katarzyna Żołna's picture

Katarzyna Żołna

Zajmuje się tworzeniem treści w SEMSTORM. Swoje doświadczenie związane z content marketingiem zdobywała podczas pracy jako specjalista, a następnie koordynator zespołu e-commerce w jednym ze sklepów z branży wyposażenia wnętrz.

Przeczytaj także

Komentarze