Core Web Vitals – jak przygotować się na zmiany w Google

Zastanawiasz się, jak wprowadzenie Core Web Vitals wpłynie na Twoją pozycję w wynikach wyszukiwania? Jeśli wciąż nie zapewniasz płynnego i poprawnego działania strony, to może się okazać, że zaliczysz spadek w rankingu. Do tego jeszcze trudniej będzie Ci osiągać topowe miejsca w SERP. Są jednak sposoby, aby się tego wystrzec.

Nadchodząca aktualizacja dotycząca sygnałów rankingowych Google jest nastawiona przede wszystkim na doświadczenie użytkownika związane z Twoją witryną. Od maja 2021 ważną rolę dla oceny serwisu w aspekcie pozycjonowania będą odgrywać wskaźniki dotyczące stabilności wizualnej, interaktywności i szybkości.

Zobacz, co radzi poprawić specjalistka SEO z SEMSTORM w zakresie CSS i JavaScript, aby sprostać nadchodzącym zmianom związanym z Core Web Vitals. Dodatkowo przeczytaj o rozwiązaniach, które możesz wdrożyć już dziś.

 

Czym są Core Web Vitals?

Core Web Vitals, to w spolszczonej wersji „podstawowe wskaźniki internetowe”. Są one brane pod uwagę w ocenie serwisów. Aktualizacja ma na celu skupić uwagę webmasterów i właścicieli witryn na 3 wskaźnikach posiadających realny wpływ na UX.

Uzupełniają one już istniejące czynniki rankingowe Google dotyczące page experience: szyfrowane połączenie (HTTPS), przyjazność mobilna (Mobile Friendly), bezpieczeństwo przeglądania (Safe Browsing), brak reklam zasłaniających treść (No Intrusive Interstitials).
 • LCP (Largest Contentful Paint) – ładowanie

Określa czas ładowania największego elementu treści, zwykle grafiki lub wideo, powyżej linii zanurzenia (czyli na ekranie widocznym od razu po wczytaniu się strony w wyszukiwarce bez dodatkowych działań użytkownika).

LCP – czas ładowania strony

https://web.dev/vitals/

 

Granica dla dobrego wyniku tego wskaźnika to 2,5 sekundy. Wartości powyżej są uznawane za wymagające poprawy, a powyżej 4 sekund świadczą o słabej jakości serwisu.

 

 • FID (First Input Delay) – interaktywność

Wskaźnik ten dotyczy opóźnienia reakcji witryny, jakiego doświadcza użytkownik przed możliwością wykonania pierwszej akcji. W prostych słowach mówimy tu o długości czasu, który musi minąć, aby elementy odpowiadały na działania internauty, np. kliknięcie bannera.

FID – interaktywność witryny

https://web.dev/vitals/

 

Nie powinno to trwać dłużej niż 100 milisekund, natomiast powyżej 300 możemy mówić już o kiepskim wyniku.

 

 • CLS (Cumulative Layout Shift) – stabilność wizualna

W tym wypadku mówimy o wszelkich przesunięciach treści na stronie internetowej. Na przykład zmianie jej układu podczas ładowania witryny, co w efekcie może doprowadzić do wykonania przez użytkownika niepożądanej dla niego akcji. Najczęściej to kliknięcie innego elementu niż zamierzał, ponieważ przyciski zmieniły swoje miejsce.

CLS – stabilność wizualna

https://web.dev/vitals/

 

Stabilność wizualna powinna mieć wartość poniżej 0,1. Stronę z wynikiem powyżej 0,25 Google uzna za gorszą jakościowo od innych.

 

Każdy wskaźnik posiada widełki wartości i jest podzielony na 3 oceny: dobra jakość, wymagana poprawa oraz słaba jakość.

 

Porady ekspertki dotyczące CSS i JavaScript

Na co zwrócić uwagę pod względem JavaScript i CSS przygotowując się na optymalizację pod kątem Core Web Vitals?O to zapytałam osobę, która faktycznie zajmuje się programowaniem. Odpowiedzi otrzymałam od współtwórczyni SEMSTORM – Mileny Majchrzak.

 

Jak zadbać o poprawną optymalizację JavaScript?

W Core Web Vitals są trzy metryki, które musimy rozważyć.

Ze względu na LCP musimy zadbać o wszystkie te elementy, które wydłużają ładowanie strony. Z punktu widzenia JavaScript mogą to być:

 • zbyt duże pliki JS,
 • niepołączone pliki,
 • fragmenty kodu blokujące rendering,
 • umieszczenie wszystkich skryptów w sekcji head.

Ogólnie więc chodzi o to, aby po pierwsze – połączyć i scalić wiele plików w jeden, a także je zminimalizować. Dla stron, które mocno wykorzystują JS, mogą to być istotne usprawnienia. Połączenie plików natomiast powoduje, że zapytań do serwera idzie znacznie mniej, a więc całość jest szybciej renderowana.

Z drugiej strony najlepiej umieszczać tylko krytyczne skrypty na górze strony. Krytyczne, czyli takie, od których zależy logika serwisu. Wszystkie pozostałe – warto dodać na samym dole. W ten sposób ładują się już po pierwszych obrazkach czy innych multimediach, a więc nie wpływają negatywnie na wynik LCP.

Korzystne będzie też zoptymalizowanie elementów, które blokują renderowanie. Przede wszystkim (dla niektórych skryptów) należy rozważyć atrybuty async lub defer. Także JavaScript typu inline blokuje renderowanie.

O async i defer można dowiedzieć się więcej na stronie: https://javascript.info/script-async-defer.

Jeśli weźmiemy pod uwagę FID, to musimy rozważyć dwa scenariusze.

Po pierwsze opóźnienie może mieć miejsce, bo przeglądarka jeszcze nie „poradziła” sobie ze skryptami wczytywanymi podczas ładowania strony (np. tymi blokującymi renderowanie). Wtedy postępujemy dokładnie tak samo, jak poprzednio.

Istnieje jednak drugi element, który na to wpływa – masywne event listenery, czyli fragmenty kodu, które „przyczepiają” się do linków, pól formularzy itd. i wykonują duże obliczenia.

Czasem dzieje się to nieumyślnie – np. developer, zamiast podłączyć listener do zbioru konkretnych linków, przyczepia go do wszystkich i przeliczenia (np. stylów czy animacji) są wtedy znacznie mniej wydajne.

Ogólna optymalizacja może polegać na:

 • zmniejszeniu zbioru, do jakiego podczepiamy listener,
 • zastosowaniu innych metod (np. dla animacji – CSS-ów, a nie JavaScript),
 • ogólna optymalizacja kodu.

Mówiąc o JavaScript, nie możemy także zapomnieć o CLS. Dla przykładu tzw. layout shift wyzwalają nieumiejętne animacje elementów. Manual Core Web Vitals sugeruje w takim przypadku użycie CSS transform zamiast innych metod.

Również dynamicznie ładowana treść może generować layout shift. W takim przypadku, jeśli to możliwe – warto rezerwować uprzednio miejsce o określonych z góry wymiarach, a dopiero potem ładować skryptem tekst lub multimedia.

 

Co poprawić w kwestii CSS, aby zobaczyć efekty pod względem Core Web Vitals?

I tu także musimy podzielić odpowiedź na poszczególne metryki, z wyłączeniem FID, na który nie ma wpływu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę LCP, to podobnie jak w przypadku JavaScript – warto tutaj zadbać o takie elementy jak minifikacja i połączenie wielu plików w jeden.

Natomiast jeśli chodzi o CLS, to:

 • W przypadku animacji CSS lepiej używać transform niż ustawiać width, height czy position.
 • Zamiast dodawać obrazkom i innym multimediom rozmiary przez CSS, to tam, gdzie możliwe warto zastosować atrybuty width i height. Podobnie jest z reklamami czy iframe.
 • Dodać odpowiednie dyrektywy dla fontów (np. <link rel=preload>).

 

Jak poprawić jakość strony internetowej – kilka kroków na start

 

Ustal priorytety

Przebadaj odpowiednio swoją stronę internetową w poszukiwaniu błędów i elementów do poprawy. W pierwszej kolejności możesz zająć się ekranem above the fold, ponieważ to właśnie on ma kluczowy wpływ na ocenę poszczególnych wskaźników.